dinsdag 2 september 2014

Weet u alles van gasdetectie bij inpandige stookruimte of onder het maaiveld?

Dat het een relatief ingewikkelde kwestie is, blijkt wel uit de vele vragen die wij ontvangen over gasdetectie bij inpandige stookruimte of onder het maaiveld. Bij Hitma adviseren wij u er graag over. Daarnaast kunnen wij u laten ondersteunen door Kiwa Technology.

Nieuwbouweisen
Bij bijzonder vormgegeven nieuwbouw, en zeker bij monumentale panden, is de kans groot dat de stookruimte zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld bevindt en geen druk en/of ontlastopeningen (plofwand) heeft. De nieuwbouweisen uit het bouwbesluit zoals NEN3028:2011 stellen dat er rekening gehouden dient te worden met een gasexplosie. Deze explosie mag niet leiden tot instorting van de hoofddraagconstructie van het gebouw. Ketelvervanging is geen vergunning plichtige activiteit, maar is wel gebonden aan voorschriften zoals NEN3028:2011.

Kiwa Technology
Kiwa Technology begeleidt installateurs, aannemers en/of eigenaren van dit soort installaties.  Kiwa heeft een werkbaar alternatief ontwikkeld dat gelijkwaardig is aan de nieuwbouweisen uit het bouwbesluit. Hun werkwijze:
-De aannemer of installateur dient namens de eigenaar een verzoek in bij de gemeente tot het ongewijzigd mogen laten van de situatie van een stookruimte onder het maaiveld.
-De gemeente kan de aannemer of installateur wijzen op ‘Gelijkwaardigheidsverklaring voor Stookruimte onder het maaiveld’ van Kiwa als de voorwaarde voor handhaving van de bestaande stookruimte.
-De aannemer of installateur kan de gemeente wijzen op ‘Gelijkwaardigheidsverklaring voor Stookruimte onder het maaiveld’ van Kiwa als voorwaarde voor handhaving van de bestaande stookruimte.
-De aannemer neemt contact op met Kiwa.
-Kiwa geeft na afronding van het traject een gelijkwaardigheidsverklaring af aan de eigenaar.

Wat kan Hitma voor u betekenen?
Om deze gelijkwaardigheidsverklaring te krijgen, eist Kiwa dat het gasdetectiesysteem is voorzien van meetkoppen met een infrarood (IR) meetprincipe. De Dalemans 3F centrale met D-TEX3F-IR meetkop voldoet aan deze strenge eisen. Deze meetkoppen gaan lang mee en zijn fail-safe uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn er drie meetpunten nodig; één boven de ketel, één bij de gasmagneetafsluiter en één bij het ventilatiepunt.

Daarnaast dient de eigenaar van de installatie een getekend onderhoudscontract te hebben afgesloten voor het jaarlijks laten kalibreren en testen van het gasdetectiesysteem. Hitma heeft een eigen servicedienst die op locatie bij een nieuwe levering een nacontrole doet, of de jaarlijkse kalibratie van het systeem kan uitvoeren.

Kiwa benadrukt dat de begeleiding van het hele traject noodzakelijk is voor een veilig werkende installatie. De installatie moet veilig aangelegd zijn en het gasdetectiesysteem is het laatste controlesysteem hiervan.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze oplossingen.