Privacyverklaring

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over ons privacybeleid met betrekking tot onze online en offline platformen. Wanneer u een formulier invult, een e-mail stuurt of een offerte aanvraagt zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u verwerken. Ons doel hiervan is om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. In deze Privacyverklaring zullen wij toelichten welke informatie wij over u verzamelen, hoe deze informatie gebruikt wordt en hoe u uw persoonsgegevens kunt controleren of verwijderen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, interessegebied binnen ons bedrijf, functie, bedrijfsgegevens, etc. Deze gegevens ontvangen wij wanneer u een formulier invult, een chat begint, een brief of e-mail stuurt of met onze werknemers belt. Ook wanneer u één van onze websites bezoekt verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle mensen met wie wij contact hebben of onze website bezoeken kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn voornamelijk klanten van of mogelijke klanten van MW Instruments. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van leveranciers, business partners en sollicitanten. *Wanneer u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de AVG verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dan deze Privacyverklaring aan uw medewerkers geven zodat zij weten hoe MW Instruments met hun persoonsgegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

MW Instruments gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.Voornamelijk in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij u van passende informatie kunnen voorzien nadat u heeft aangegeven deze wenst te ontvangen. Denk hierbij aan offertes of brochures.
  • Onze financiële afdeling gebruikt uw persoonsgegevens zodat wij uw betalingen zo goed mogelijk kunnen verwerken.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens voor interne analyses.
  • Om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiele) relaties. Denk hierbij aan uw e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze activiteiten afstemmen op uw behoeften.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens om telefonisch contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens om u te infomeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens om goederen en diensten bij u af te leveren indien dit nodig is.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens om te kunnen doen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Voor de doeleinden waarvoor MW Instruments uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ons moederbedrijf Indutrade Benelux B.V. en mogelijk enkele zusterbedrijven.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

MW Instruments bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mw-instruments.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MW Instruments zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Wat doen wij bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan MW Instruments uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers van MW Instruments die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels.

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij MW Instruments in goede handen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@mw-instruments.nl. MW Instruments behoudt zich het recht deze privacyverklaring regelmatig aan te passen om zaken nóg beter toe te lichten.


Laatste update: 1 januari 2018