donderdag 4 juni 2015

Uw meetinstrumenten gemakkelijk inplannen voor herkalibratie

De zomer staat alweer bijna voor de deur en de (meeste) vakanties zijn geboekt. De weken voor de vakantie zijn meestal extra drukke tijden voor de installateur. Lopende projecten moeten worden afgerond en de planning voor na de bouwvak wordt alvast gemaakt. Uw meetgereedschap wordt de komende tijd waarschijnlijk nog veelvuldig ingezet.

U op vakantie, uw meetgereedschap naar MW Instruments
Traditiegetrouw is de bouwvak een drukke periode voor MW Instruments. Rond deze tijd ontvangen wij van veel installateurs de meetinstrumenten die jaarlijkse kalibratie nodig hebben, zoals: klimaatmeters, druk(verschil)metersrookgasmeters, (CO2/T/%RV) dataloggers en gaslekzoekers. Onze klanten kunnen dus lekker genieten van een wel verdiende vakantie en het meetgereedschap is bij terugkomst weer helemaal nagekeken en voorzien van nieuw kalibratiecertificaat.

Waarom kalibreren?
Meetinstrumenten die veelvuldig worden gebruikt, dienen gecontroleerd te worden op goed functioneren en juiste werking. Bij een kalibratie worden de meetwaarden vergeleken met een primaire referentiestandaard. De (mogelijke) afwijking ten opzichte van deze referentie, wordt opgeschreven op een kalibratiecertificaat. Wijkt de meter af, dan regelen wij in veel gevallen direct de afwijking weg. Dit wordt het justeren van de meetwaarden genoemd.

Direct inplannen via onze website
Voor de zomermaanden plannen wij graag zo veel mogelijk kalibratieafspraken vooraf in. Via deze pagina op onze website kunt u snel een kalibratieaanvraag doen. Een andere mogelijk is dat wij bij u langskomen om samen met u een inventarisatie te doen. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen wij direct een planning maken.