maandag 16 maart 2020

Ontwikkelingen coronavirus en impact op dienstverlening MW Instruments

Bij MW Instruments hebben wij onze bedrijfsvoering afgestemd op de door de overheid uitgevaardigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We doen het optimale om de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen, maar uiteraard doen we tegelijkertijd onze uiterste best om onze dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Dit betekent dat MW Instruments gewoon geopend is. Wel werken er zoveel mogelijk collega’s vanuit huis en bezoeken we klanten alleen op locatie als het echt noodzakelijk is. Door de lagere bezetting op kantoor geven we de voorkeur aan communicatie via e-mail.

Omdat de situatie snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen en onze dienstverlening een momentopname. We kunnen niet uitsluiten dat leveringen vertraging oplopen of (service)afspraken moeten worden uitgesteld naar een nader te bepalen tijdstip.

Houd voor de laatste stand van zaken onze website in de gaten. Voor specifieke vragen kun je terecht bij je vaste contactpersoon binnen MW Instruments.