woensdag 5 maart 2014

Kunt u vertrouwen op meetresultaten klimaatinstallaties?

Als u met klimaatinstallaties te maken heeft, dan zijn betrouwbare metingen cruciaal. Bijvoorbeeld voor het realiseren van energiebesparing of een goed binnenklimaat. Maar hoe weet u dat u kunt vertrouwen op uw meetresultaten? Hiervoor zijn de richtlijnen van ISSO (Kennisinstituut voor de installatiesector) een handig hulpmiddel. Onlangs is de ISSO-publicatie 31 ‘Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties’ herzien. Wat deze vernieuwde richtlijn precies inhoudt, leg ik u graag uit.

Hoge eisen aan klimaatinstallaties
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het beter beheersen en beheren van klimaatinstallaties. Dit komt door de toenemende aandacht voor energiebesparing, maar ook door de hogere eisen die worden gesteld aan een goed binnenklimaat. Bovendien worden klimaatinstallaties steeds complexer, waardoor beheer en beheersing belangrijker wordt.

Inhoud vernieuwde ISSO-publicatie 31
ISSO-publicatie 31 geeft richtlijnen voor het juist aanbrengen van meetapparatuur en het uitvoeren van metingen voor het regelen, besturen, beveiligen en beheren van klimaatinstallaties in gebouwen. Meetpunten, meetapparatuur en meet- en bepalingsmethoden worden beschreven. Centraal staat het uitvoeren van geautomatiseerde metingen door opnemers en sensoren. De nieuwe editie is aangepast op de metingen van koelinstallaties en er zijn nieuwe meetmethoden toegevoegd om energiegebruik te monitoren. De informatie is geordend naar het doel waarmee gemeten wordt.

ISSO-publicatie 31 aanvragen?
ISSO-publicatie 31 ‘meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties’ is voor € 125,- (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via de winkel op www.isso.nl. Hier vindt u ook een inzage exemplaar. Heeft u een abonnement op www.isso-digitaal.nl, dan kunt u ook de digitale versie raadplegen.