Kennis delen, misschien wel het belangrijkste in ons vakgebied
dinsdag 4 oktober 2016

Kennis delen, misschien wel het belangrijkste in ons vakgebied

In het voor- en najaar van 2016 mocht ik deel uitmaken van een enorm leuk project. Of beter gezegd, ik mocht mijn kennis delen met vakgenoten. Om installateurs de juiste kennis bij te brengen heeft Stichting Sterkin diverse bijscholingsdagen georganiseerd. Deze keer ging het over het aanleggen van water- en gastechnische installaties.

Gebrek aan kennis, niet aan wilskracht
Over het algemeen werken er meet technisch prima geschoolde medewerkers bij de meeste installateurs, maar bij een deel van de installatiebedrijven is het meet technische deel een ondergeschoven kindje. Niet alle medewerkers en installateurs zijn in staat te bepalen of een installatie goed en veilig geïnstalleerd is. De lezingen tijdens de Sterkin bijscholingsdagen werden dan ook goed bezocht door gemotiveerde installateurs en medewerkers. Dat de deelnemers geïnteresseerd zijn en geprikkeld worden door de gedachte dat zij veilig werk willen afleveren, staat als een paal boven water.

Voorschriften 
De deelnemers leren veel van John Pronk, redactievoorzitter van Gaswijs en voorzitter College van Deskundigen (CvD) van SCIOS. Hij besprak uitgebreid het aanleggen en inspecteren van gasinstallaties en de bijbehorende voorschriften. Het viel mij op dat de deelnemers actief meededen en elkaar aanvulden.

Praktische tips
Vervolgens namen mijn collega Masoud en ik het woord. Met behulp van een soort komische act, waarbij we elkaar op een luchtige manier aanvulden, gaven wij praktische tips. We stelden vragen en gingen de dialoog met de deelnemers aan. Ook stonden wij paraat met veel apparatuur en gaven wij objectief antwoord op vragen over meetinstrumenten van alle voorkomende fabrikanten. Het gaat immers om kennisdeling.

Hoe eerder, hoe beter
Wat mij opviel, is dat het kennisniveau soms schrikbarend laag is, maar de mensen zijn absoluut van goede wil. Ik denk dat dit komt omdat er relatief weinig goed geschoolde jonge mensen instromen in ons vakgebied. Hopelijk hebben wij de deelnemers wakker kunnen schudden en goed kunnen bijscholen. De volgende stap is in mijn ogen om diverse ROC- en andere opleidingen bij dit soort projecten te betrekken. Hoe eerder kennis wordt overgedragen, hoe beter.