dinsdag 11 februari 2014

Kalibreren, justeren of ijken?

“Kalibreren, dat is toch hetzelfde als justeren en ijken?”. Klanten stellen mij deze vraag regelmatig. Het antwoord is kort en simpel. Nee, kalibreren is niet hetzelfde als justeren of ijken. Toch snap ik dat deze termen door elkaar worden gehaald. Ze zijn namelijk nauw verwant. Ik zal u de verschillen uitleggen.

Wat is kalibreren?

“Kalibreren, dat is toch hetzelfde als justeren en ijken?”. Klanten stellen mij deze vraag regelmatig. Het antwoord is kort en simpel. Nee, kalibreren is niet hetzelfde als justeren of ijken. Toch snap ik dat deze termen door elkaar worden gehaald. Ze zijn namelijk nauw verwant. Ik zal u de verschillen uitleggen.


Download hier een overzichtelijke afbeelding die de stappen van het kalibratieproces beschrijft

Wat is justeren?

Wanneer blijkt dat een meetinstrument buiten fabrieksspecificaties valt dan moet dit worden bijgesteld. De meetwaarden moeten vallen binnen de gestelde eisen en overeenkomen met de (inter)nationale standaarden. Het bijstellen van het meetinstrument wordt justeren genoemd.

Wat is ijken?

Het ijken van apparatuur wordt alleen nog gebruikt bij gewichten. Door materiaal weg te halen of erbij te doen, wordt geprobeerd zo dicht mogelijk bij de standaard te komen.

Kalibratiecertificaat

In veel gevallen gebruikt een bedrijf een meetinstrument voor een bepaald doel. De nauwkeurigheid van het meetinstrument is hier dan vaak op afgestemd. Indien het instrument is goedgekeurd ontvangt de gebruiker een kalibratiecertificaat op serienummer. Dit is het bewijs dat het apparaat aan de (inter)nationale standaarden voldoet.

Wilt u meer weten over kalibreren en/of justeren? Neem dan gerust contact met mij op via achehade@hitma.nl.