Kalibratie van rookgasanalysemeters

Wij kunnen een groot aantal kalibraties uitvoeren voor rookgasanalyse-apparatuur. In de lijst hieronder vind je de specificaties die wij kunnen kalibreren m.b.t. rookgasanalyse.
Rookgasanalyse

Rookgasanalyseapparaten (handheld en stationair) van 1… 12 meetcellen met een meetprincipe van elektrochemisch of infrarood:

  • O2 (zuurstof)
  • CO2 (kooldioxide)
  • CO (koolmonoxide)
  • NO (stikstofoxide)
  • NO2 (stikstofdioxide)
  • SO2 (zwaveldioxide)
  • CxHy (koolwaterstoffen)
Meet Waarborg Inspectie

Wij bieden je het MWI (Meet Waarborg Inspectie) onderhoudssysteem voor rookgasanalyse-instrumenten van de merken Dräger, Kane en Kimo (afhankelijk van type).

Met MWI wordt jouw meetinstrument periodiek onderhouden en gekalibreerd. Het toestel is hierdoor altijd in topconditie en je kunt de nauwkeurigheid van jouw metingen aantonen.

Alle getoonde prijzen zijn exclusief BTW