donderdag 25 februari 2016

Installateurs opgelet!

Gasveiligheid, we hebben er al aardig wat blogs aan gewijd, mijn collega Teun en ik. En dan met name aan het gevaar van koolmonoxide. Want hoewel veel mensen denken dat er alleen koolmonoxide kan vrijkomen bij oude gaskachels of geisers, kunnen moderne CV-ketels ook gevaarlijk zijn als deze niet goed onderhouden worden. Lang werd bij slecht onderhouden ketels gewezen naar zogenaamde beunhazen, maar uit diverse onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek dat ook erkende installatiebedrijven hun werk heel vaak niet goed deden. Dit met (dodelijke) slachtoffers tot gevolg.

Zwaardere erkenningsregeling
De resultaten van dit onderzoek zullen behandeld worden in de Tweede Kamer, maar tijdens de VSK-beurs werd duidelijk dat de brancheorganisatie UNETO-VNI hier niet op wil wachten. Dit met als resultaat dat er een zwaardere erkenningsregeling voor installateurs geïntroduceerd wordt die zelfs consequenties kan hebben voor het huidige lidmaatschap. Het uitgangspunt van deze regeling is dat er één uniforme kwaliteitsregeling komt die de overheid wettelijk erkent of via voorlichting ondersteunt.

Eisen kwaliteitsregeling
Maar wat houdt deze kwaliteitsregeling precies in? UNETO-VNI wil dat de installatiebedrijven die erkend worden volgens de nieuwe regeling aan de volgende eisen voldoen:

  1. Het installatiebedrijf moet monteurs in dienst hebben die minimaal over kennis beschikken op niveau 2/3.
  2. Daarnaast moeten monteurs regelmatig bijscholing krijgen.
  3. Installateurs die onderhoud van gastoestellen uitvoeren moeten beschikken over meetapparatuur voor onder andere rookgasanalyse. Deze apparatuur dient vervolgens periodiek gekalibreerd te worden.

Lidmaatschap
UNETO-VNI zal op termijn deze nieuwe kwaliteitsregeling als eis voor haar lidmaatschap stellen. De kwaliteit van geleverd werk zal worden gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie. Wanneer dit herhaaldelijk tekort schiet zal dit gevolgen hebben. Bestaande leden kunnen dan zelfs het lidmaatschap verliezen.

Ondersteuning
Bij Hitma helpen wij u graag om aan de derde eis te voldoen. Wilt u meer informatie over onze rookgasanalysemeters en kalibratiemogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.