De toekomst van gas
donderdag 11 oktober 2018

De toekomst van gas

De kranten staan er bol van, Nederland moet van het Groningse gas af. Dit heeft nogal wat gevolgen voor de huishoudens en bedrijven in ons land, maar zeker ook voor de installateurs.

De samenstelling en de verbrandingseigenschappen van het huidig geleverde gas is lange tijd hetzelfde geweest, doordat dit veelal vanuit dezelfde plek werd gewonnen. Echter, de aardgasproductie uit Groningen neemt af en er wordt steeds meer aardgas geïmporteerd. Dit gas heeft een andere calorische waarde en propaangetal dan het Nederlandse gas. Het gevolg is dat de samenstelling van het gas op de Nederlandse markt steeds meer gaat variëren.

Wobbe-index

De Wobbe-index is een maat voor de hoeveelheid energie die per tijdseenheid door een leiding stroomt. Gassen met dezelfde Wobbe-index, geven hetzelfde vermogen. Door gebruik te maken van verschillende bronnen aardgassen, krijg je te maken met verschillende waarden. Daarom worden deze gassen door de gasleverancier gemengd tot de juiste Wobbe-index. De toekomstplannen zijn zodanig dat de bovengrens van de Wobbe-index, zodra de toestellen van de consumenten dit aan kunnen, wordt opgehoogd.

Consequenties voor de installateur

Doordat de bovengrens wordt uitgebreid, is het van belang dat verwarmingsketels niet alleen afgesteld worden op koolstofdioxide (CO2), maar ook op zuurstof (O2). O2 en CO2 hebben namelijk in de verbranding, direct met elkaar te maken.

Veel standaard rookgasanalyzers kunnen alleen op O2 meten, maar de Kane 800 rookgasanalysemeter is al klaar is voor de toekomstige wijzigingen. Deze meter heeft 3 meetcellen en kan direct op zuurstof, koolmonoxide en koolstofdioxide meten.

Zonder aardgas

De wens van de Nederlandse overheid is om in 2050 van het aardgas af te zijn. Mogelijke alternatieven voor aardgas zijn warmtepompen en biogas. Een grootschalige overgang naar verwarmen met warmtepompen gecombineerd met de transitie naar elektrisch rijden, stuwt de vraag naar elektriciteit sterk op, terwijl sluiting van kolencentrales het aanbod verlaagt. Heel Nederland volproppen met windmolens en zonnepanelen is ook geen optie, dus wat dat betreft zijn warmtepompen nog niet echt een goed alternatief.

Door het methaangehalte van biogas te verhogen (d.m.v. CO2 onttrekking), kan de Wobbe-index van aardgas aangehouden worden. Dit opgewaardeerde gas, wordt in de volksmond groen gas genoemd, het enige nadeel is dat het aanbod biogas op dit moment nog beperkt is.

Wat denk jij?

Wij houden alle veranderingen met de verduurzaming nauwlettend in de gaten, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie installateurs je klaarstomen voor de toekomst. Misschien kunnen we op dit gebied wat voor elkaar betekenen?