donderdag 24 februari 2022

Bent u klaar voor de BRL 6000-25 CO-Certificering?

Met de kwaliteitsregeling BRL 6000-25 voldoet u aan de Certificering Preventie Koolmonoxide die vanaf oktober 2020 als verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Vanaf 1 januari 2023 dient u als bedrijf daadwerkelijk gecertificeerd te zijn.

Vooral de aangescherpte regelgeving met betrekking tot meting van koolmonoxide in het verbrandingsproces heeft gevolgen voor uw rookgasanalysemeetapparatuur.

Vanaf 1 januari 2023 mag u alleen nog meten met rookgasanalysemeetapparatuur welke voldoet aan de EN-50379 deel 2 normering. Dit houdt in, dat u verplicht bent om te meten met een H2 (waterstof) gecompenseerde CO meetcel.

Een gedeelte van de bij u aanwezige rookgasanalysemeetapparatuur zal mogelijk al volgens de gewenste normering meten. Wij kunnen u de gewenste duidelijkheid geven over de meetcellen in uw huidige analyzers. Ook als u de analyzers ergens anders heeft gekocht.

Op het moment dat uw huidige analyzer niet volgens de EN-50379 deel 2 meet, bieden wij op verzoek vrijblijvend een gecertificeerde vervanger aan. Bijvoorbeeld de Kane 458s en de Dräger FG-7500 rookgasanalysemeters.

Wij helpen u graag met de nieuwe aanvullende regelgeving met betrekking tot de CO-Ketelwet.